Communities of Dialogue Russian and Ukrainian Émigrés in Modernist Prague

Repository | Directory | Profile

164317

Lukáš Babka

The Slavonic Library in Prague

2016

Lukáš Babka

Slavic and East European Information Resources 17/3

Russkaja akcija pomošči v Čechoslovakii

2012

edited byLukáš BabkaIgor Zolotarev

Praha, Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna

Hlasy vyhnaných

2009

Jiří VacekLukáš Babka

Praha, Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna

Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky 1-5

2003-2008

Praha, Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna