Communities of Dialogue Russian and Ukrainian Émigrés in Modernist Prague

Repository | Directory | Profile

100141

Roman Jakobson

1896 (Moskva) — 1982 (Boston)

Russian philologist, pioneer of structural linguistics and phonology. Next to being one of the most significant linguists of the XXth century, he was also influential on literary theory through his involvement with Russian Formalism and the Cercle linguistique de Prague.

Dve poemy

1915

Roman Jakobson

in: Zaumnaja gniga, Moskva

Futurizm

1919

Roman Jakobson

Iskusstvo 7

Dada

1921

Roman Jakobson

Vestnik teatra 82

Brjusovskaja stichologija i nauka o stiche

1922

Roman Jakobson

in: Naučnye izvestija, Moskva : Gosudarstvennoe izdatel'stvo

Stichi

1922

Roman Jakobson

in: Zaumniki, Moskva : EUY

Zametka o drevne-bolgarskom stichosloženii

1923

Roman Jakobson

Izvestija Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti Rossijskoj Akademii Nauk 24/2

Sborniki po teorii poetičeskogo jazyka - Special issue 5

O češskom stiche preimuščestvenno v sopostavlenii s russkim

1923

Langues paléosibériennes

1924

Roman Jakobson

in: Les langues du monde, Paris : Champion

Konec básnického umprumáctví a živnostnictví

1925

Roman Jakobson

Pásmo: Revue internationale moderne 1/13-14

F. Trávníček: Příspěvky k nauce o českém přízvuku

1926

Roman Jakobson

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 4

K diskusi o české prosodii

1926

Roman Jakobson

Národní osvobození 8. VIII.

Nikolaj Durnovo

1926

Roman Jakobson

Prager Presse 4. XI

Vladimir Majakovskij

1927

Roman Jakobson

Národní osvobození 26. IV.

K odstraňování dlouhých souhlásek v češtině

1928

Roman Jakobson

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 7

Proposition 22

1928

Roman JakobsonSergej KarcevskijNikolaj Trubeckoj

in: Actes du premier Congrès International de Linguistes, Leiden : Sijthoff

Jan Baudouin de Courtenay

1929

Roman Jakobson

Slavische Rundschau 1/10

Zur vergleichenden Forschung über die slavischen Zehnsilbler

1929

Roman Jakobson

in: Slavistische Studien 5, Reichenberg : Stiepel

Die Folklore als eine besondere Form des Schaffens

1929

Petr BogatyrevRoman Jakobson

in: Donum Natalicium Schrijnen, Nijmegen : Dekker & Van de Vegt

Thèses présentées au Premier Congrès des philologues slaves

1929

Nikolaj DurnovoBohuslav HavránekRoman JakobsonVilém MathesiusJan MukařovskýNikolaj TrubeckojBohumil Trnka

in: Mélanges linguistiques dédiés au Premier Congrès des Philologues Slaves, Praha : Jednota Československých Matematiků a Fysiků

Masaryk o jazyke

1930

Roman Jakobson

Central'naja Evropa 3

Die Betonung und ihre Rolle in der Wort- und Syntagmaphonologie

1931

Roman Jakobson

in: Réunion Phonologique Internationale tenue à Prague, Praha : Jednota Československých Matematiků a Fysiků

O pokolenii, rastrativšem svoich poetov

1931

Roman Jakobson

in: Smert' Vladimira Majakovskogo, Berlin : Petropolis

Odpověd´dr. Františku Tichému

1931

Roman Jakobson

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 10

Pesma o vojevanju Igorovu

1931

Roman Jakobson

Slavische Rundschau 3

Prinzipien der historischen Phonologie

1931

Roman Jakobson

in: Réunion Phonologique Internationale tenue à Prague, Praha : Jednota Československých Matematiků a Fysiků

Projet de terminologie phonologique standarisée

1931

Roman Jakobson

in: Réunion Phonologique Internationale tenue à Prague, Praha : Jednota Československých Matematiků a Fysiků

Tolstoj o Masaryke

1931

Roman Jakobson

Central'naja Evropa 4

Tolstoj o Masarykovi

1931

Roman Jakobson

Literární noviny 5/18. X.

Tolstoj über Masaryk

1931

Roman Jakobson

Prager Presse 28. X.

Über die phonologischen Sprachbünde

1931

Roman Jakobson

in: Réunion Phonologique Internationale tenue à Prague, Praha : Jednota Československých Matematiků a Fysiků

Z fonologie spisovné slovenštiny

1931

Roman Jakobson

in: Slovenská miscellanea, Bratislava : Universum

Masaryk a řeč

1931

Roman JakobsonJan Mukařovský

Praha, Pražský linguistický kroužek

Evrazija v svete jazykoznanija

1931

edited byRoman JakobsonPetr Savickij

Praha, Izdanie Evrazijcev

Die entschwindende Welt

1932

Roman Jakobson

Prager Presse 11. IX.

Die Lautwissenschaften

1932

Roman Jakobson

Prager Presse 24. VII.

Fonéma

1932

Roman Jakobson

in: Ottův slovník naučný nové doby, Praha : J. Otto

Fonologie

1932

Roman Jakobson

in: Ottův slovník naučný nové doby, Praha : J. Otto

O dnešním brusičství českém

1932

Roman Jakobson

in: Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha : Melantrich

O jednom typu literárních historiků

1932

Roman Jakobson

Jarní almanach Kmene : jízdní řád literatury a poesie

Zur Struktur des russischen Verbums

1932

Roman Jakobson

in: Charisteria Gvilelmo Mathesio quinquagenario a discipulis et Circuli Linguistici Pragensis sodalibus oblata, Praha : Cercle linguistique de Prague

Bolgarskij pjatistopnyj jamb v sopostavlenii s russkim

1933

Roman Jakobson

in: Sbornik v čest' na Prof L. Miletič, Sofia : Izdanie na Makedonskija Naučen Institut

Pjatistopnyj bolgarskij jamb v sopostavlenii s russkim

1933

Roman Jakobson

in: Sbornik v čest' na Prof L. Miletič, Sofia : Izdanie na Makedonskija Naučen Institut

Pravení o jinochu a o dívce — Staroruská povídka

1933

Roman Jakobson

in: Milostný almanach Kmene pro jaro 1933, Praha : Klub moderních nakladetelů

Über den Versbau der serbokroatischen Volksepen

1933

Roman Jakobson

Archives néerlandaises de phonétique expérimentale Special issue VIII-IX

Ukázky z chystané monografie o šlágrech V & W

1933

Roman Jakobson

in: Tucet melodií z Osvobozeneho Divadla, Praha : Hudební Matice Umělecké Besedy

Úpadek filmu?

1933

Roman Jakobson

Listy pro umění a kritiku 1

Co je poesie?

1934

Roman Jakobson

Volné směry 30

M. P. Štokmar: Bibliografija rabot po stichosloženiju

1934

Roman Jakobson

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 13

Metrica Slava

1934

Roman Jakobson

in: Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Milano : Treccani

Perpetuum mobile kyvadla

1934

Roman Jakobson

Listy pro umění a kritiku 2

Verš staročeský

1934

Roman Jakobson

in: Československá vlastivěda 3, Praha : Sfinx

Kontury Glejtu

1935

Roman Jakobson

in: Glejt, Praha : Spolek výtvarných umělců Mánes

Les enclitiques slaves

1935

Roman Jakobson

in: Atti del III Congresso internazionale dei linguisti, Roma, 1933, Firenze : Enrico Ariana

Linguistika

1935

Roman Jakobson

in: Ottův slovník naučný nové doby, Praha : J. Otto

Nikolaj Jakovlevič Marr

1935

Roman Jakobson

Slavische Rundschau 7

Rub literární vědy

1935

Roman Jakobson

Slovo a slovesnost 1

Slezsko-polská cantilena inhonesta ze začátku XV. století

1935

Roman Jakobson

Národopisný věstník českoslovanský 27-28

Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre

1936

Roman Jakobson

in: Etudes dédiées au Quatrième Congrès de Linguistes, Praha : Jednota Československých Matematiků a Fysiků

Fakta mluví

1936

Roman Jakobson

Slovo a slovesnost 2

Kolybel'nye

1936

Roman Jakobson

in: Uspávanky, Brno : Pazdírek

Mathesius, Vilém

1936

Roman Jakobson

in: Ottův slovník naučný nové doby, Praha : J. Otto

Morféma

1936

Roman Jakobson

in: Ottův slovník naučný nové doby, Praha : J. Otto

Na okraj lyrických básní Puškinových

1936

Roman Jakobson

in: Vybrané spisy A. S. Puškina 1, Praha : Melantrich

Památce G. I. Čelpanova

1936

Roman Jakobson

Psychologie: Časopis pro teoretickou a užitou psychologii 2/2

Vybrané spisy A. S. Puškina 1

1936

Praha, Melantrich

Vybrané spisy I-III

1936-1938

Aleksandr Puškin

Praha, Melantrich

Die russische Totenklage

1937

Roman Jakobson

Slavische Rundschau 9

Die russische Totenklage

1937

Roman Jakobson

Slavische Rundschau 9

Glosy k Legendě o Sv. Prokopu

1937

Roman Jakobson

in: Živý Vrchlický, Brno : Dobročinný komitét

Je země blízko pólu

1937

Roman Jakobson

Lidové noviny 7. IV

Ljubomir Miletič zemřel

1937

Roman Jakobson

Lidové noviny 3. VI.

Na okraj Eugena Oněgina

1937

Roman Jakobson

in: Vybrané spisy A. S. Puškina 3, Praha : Melantrich

Nespoutaný Puškin

1937

Roman Jakobson

Lidové noviny 14. II.

Neznámé Bulharsko

1937

Roman Jakobson

Lidové noviny 5. IX.

Olaf Broch — 70 Jahre

1937

Roman Jakobson

Prager Presse 4. IV.

Rusko-český slovník

1937

Roman Jakobson

Lidové noviny 12. IX.

Russische Klagen

1937

Roman Jakobson

Slavische Rundschau 9

Signe zéro

1937

Roman Jakobson

in: Mélanges de linguistique et de philologie offerts à J. van Ginneken à l'occasion du soixantième anniversaire de sa naissance (21 avril 1937), Paris : Klincksieck

Spornyj vopros drevnerusskogo pravopisanija (d

1937

Roman Jakobson

in: Zbornik lingvističkich i filološkich rasprava A. Beliću, Beograd : Mlada Srbija

Über die Beschaffenheit der prosodischen Gegensätze

1937

Roman Jakobson

in: Mélanges de linguistique et de philologie offerts à J. van Ginneken à l'occasion du soixantième anniversaire de sa naissance (21 avril 1937), Paris : Klincksieck

Z zagadnień prozodji starogreckej

1937

Roman Jakobson

Z zagadnień poetyki Special issue VI

Základy středověku

1937

Roman Jakobson

Slovo a slovesnost 3

Vybrané spisy A. S. Puškina 3

1937

Praha, Melantrich

Die Arbeit der sogenannten Prager Schule

1938

Roman Jakobson

Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague III

Die Reimwörter Čech-Lech

1938

Roman Jakobson

Slavische Rundschau 10

Franz Spina

1938

Roman Jakobson

Slavische Rundschau 10

Jazyk ruský

1938

Roman Jakobson

in: Pedagogická encyklopedie 1, Praha : Novina

K popisu Máchova verše

1938

Roman Jakobson

in: Torso a tajemství Máchova díla, Praha : Borový

O souhláskách

1938

Roman Jakobson

Slovo a slovesnost 4

Sur la théorie des affinités phonologiques des langues

1938

Roman Jakobson

in: Actes du IVe Congrès International des Linguistes, Copenhague : Munksgaard

Vybrané spisy A. S. Puškina 4

1938

Praha, Melantrich

Das Nullzeichen

1938-39

Roman Jakobson

Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague V

Český podíl na církevněslovanské kultuře

1939

Roman Jakobson

in: Co daly naše země Evropě a lidstvu 1, Praha : Evropský Literární Klub

Český vliv na staropolské písemnictví

1939

Roman Jakobson

in: Co daly naše země Evropě a lidstvu 1, Praha : Evropský Literární Klub

Observations sur le classement phonologique des consonnes

1939

Roman Jakobson

in: Proceedings of the Third International Congress of Phonetic Sciences, Ghent : Laboratory of Phonetics

Sobaka Kalin car'

1939

Roman Jakobson

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 17

Tatarische Nachklänge in der russischen Volksepik

1940

Roman Jakobson

Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, Årbok

Češství Komenského

1942

Roman Jakobson

New York, Ecole libre des hautes études

The Paleosiberian languages

1942

Roman Jakobson

American Anthropologist 44

Moudrost starých Čechů

1943

Roman Jakobson

New York, Československý kulturní kroužek v New Yorku

Polish-Russian cooperation in the science of language

1943

Roman Jakobson

Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America I

Russian books

1943

Roman Jakobson

Rare Books 2/4

A note on Aleut speech sounds

1944

Roman Jakobson

Bulletin of the New York Public Library August

Franz Boas' approach to language

1944

Roman Jakobson

International Journal of American Linguistics X/4

George Trager, Introduction to Russian

1944

Roman Jakobson

The Slavonic and East European Review 22

Nécrologies

1944

Roman Jakobson

Annuaire de l'Institut de Philologie et d´Histoire Orientales et Slaves 7

Saint Constantin et la langue syriaque

1944

Roman Jakobson

Annuaire de l'Institut de Philologie et d´Histoire Orientales et Slaves 7

Some Russian echoes of Czech hagiography

1944

Roman Jakobson

Annuaire de l'Institut de Philologie et d´Histoire Orientales et Slaves 7

The significant features of Indo-European

1944

Roman Jakobson

American Association for the Advancement of Romance Philology, Bulletin 3

Foreword

1945

Roman Jakobson

in: Taschenwörterbuch der russischen und deutschen Sprache, New York : International University Press

Foreword

1945

Roman Jakobson

in: Taschenwörterbuch der spanischen und deutschen Sprache, New York : International University Press

On Russian fairy tales

1945

Roman Jakobson

in: Russian fairy tales, New York : Pantheon

Two words on bywords

1945

Roman Jakobson

in: Russians say it this way, New York : International University Press

Polish scholarship and Pushkin

1946

Roman Jakobson

American Slavic and East European Review 5/12-13

Altérations du texte et leurs corrections

1948

Roman Jakobson

in: La Geste du Prince Igor, New York : Rausen

Édition critique du Slovo

1948

Roman Jakobson

in: La Geste du Prince Igor, New York : Rausen

Essai de reconstruction du Slovo dans sa langue originelle

1948

Roman Jakobson

in: La Geste du Prince Igor, New York : Rausen

L'authenticité du Slovo

1948

Roman Jakobson

in: La Geste du Prince Igor, New York : Rausen

Slovo a slovesnost 10

1948

Roman Jakobson

American Slavic and East European Review 7

Study of Armenian history held vital

1948

Roman Jakobson

The Armenian Mirror Spectator 26/9

Tasks and aims of comparative Slavic literature (abstract)

1948

Roman Jakobson

Publications of the Modern Language Association of America 63/2

Traduction du Slovo en russe moderne

1948

Roman Jakobson

in: La Geste du Prince Igor, New York : Rausen

Trudy otdela drevnerusskoj literatury 5

1948

Roman Jakobson

American Slavic and East European Review 7

Zeitschrift für slavische philologie 19

1948

Roman Jakobson

American Slavic and East European Review 7

Notes on general linguistics

1949

Roman Jakobson

New York, Rockefeller Foundation

On the identification of phonemic entities

1949

Roman Jakobson

Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague 5

Preface

1949

Roman Jakobson

in: College Yiddish, New York : Yiddish Scientific Institute

Slavic languages

1949

Roman Jakobson

New York, Columbia University, Department of Slavic Languages

The phonemic and grammatical aspects of language in their interrelations

1949

Roman Jakobson

in: Actes du Sixième Congrès International des Linguistes, Paris : Klincksieck

The Vseslav epos

1949

Roman JakobsonMarc Szeftel

in: Russian epic studies, Philadelphia : American Folklore Society

Russian epic studies

1949

edited byRoman JakobsonErnest J Simmons

Philadelphia, American Folklore Society

Les catégories verbales

1950

Roman Jakobson

Cahiers Ferdinand de Saussure 9

Letter on connections between the Czech and Russian poetic avant-garde

1950

Roman Jakobson

in: Storia della poesia ceca contemporanea, Roma : Edizioni d'Argo

Slavic mythology

1950

Roman Jakobson

in: Funk and Wagnalls standard dictionary of folklore, New York : Funk & Wagnalls

Foreword

1951

Roman Jakobson

in: The Russian folk epos in Czech literature, New York : King's Crown Press

Preface

1951

Roman Jakobson

in: The oriental elements in the vocabulary of the oldest Russian epos, the Igor Tale, New York : Linguistic Circle of New York

The Serbian Zmaj ognjeni vuk and the Russian Vseslav epos

1951

Roman JakobsonGojko Ružičić

Annuaire de l'Institut de Philologie et d´Histoire Orientales et Slaves 10

Langues paléosibériennes

1952

Roman Jakobson

in: Les Langues du Monde, Paris : CNRS

The elementary quanta of language

1952

Roman Jakobson

The Journal of the Acoustical Society of America 24

Preliminaries to speech analysis

1952

Roman JakobsonGunnar FantMorris Halle

Cambridge, Acoustics Laboratory, Massachusetts Institute of Technology

Axioms of a versification system

1952

Roman JakobsonJohn Lotz

Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis Series B/Linguistica 1

From the point of view of linguistics

1953

Roman Jakobson

in: Results of the conference of anthropologists and linguistics, Bloomington, Ind : Indiana University Linguistics Club

Lexicon meaning and grammatical meaning

1953

Roman Jakobson

in: An appraisal of anthropology today, Chicago : University of Chicago Press

Linguistic change

1953

Roman Jakobson

in: An appraisal of anthropology today, Chicago : University of Chicago Press

Pattern in linguistics

1953

Roman Jakobson

in: An appraisal of anthropology today, Chicago : University of Chicago Press

The cultural equivalent of the phoneme

1953

Roman Jakobson

in: An appraisal of anthropology today, Chicago : University of Chicago Press

Comparative Slavic studies

1954

Roman Jakobson

The Review of Politics 16

Comparative Slavic studies

1954

Roman Jakobson

The Review of Politics 16

Foreword

1954

Roman Jakobson

in: A literature in crisis, New York : National Committee for a Free Europe

Preface

1954

Roman Jakobson

in: Serbocroatian heroic songs 1, Cambridge : Harvard University Press

St. Constantine's prologue to the gospels

1954

Roman Jakobson

St. Vladimir's Seminary Quarterly Summer

Testo critico annotato

1954

Roman Jakobson

in: Cantare della Gesta di Igor, Torino : Einaudi

Tetrad' knjazja Belosel'skogo

1954

Roman Jakobson

in: Slovo o polku Igoreve v perevodach konca vosemnadcatogo veka, Leiden : Brill

AphAsia as a linguistic problem

1955

Roman Jakobson

in: On expressive language, Worcester, Ma : Clark University Press

H. Paszkiewicz, The origin of Russia

1955

Roman Jakobson

The American Historical Review 61

Slavic languages

1955

Roman Jakobson

New York, Columbia University Press

Unpublished Majakovskij

1955

Roman Jakobson

Harvard Library Bulletin 9

An old Russian treatise on the divine and human word

1956

Roman Jakobson

St. Vladimir's Seminary Quarterly 4/Summer

Balladic byliny recorded in the South-Ladoga basin

1956

Roman Jakobson

Journal of the American Folklore Society 273

Die Verteilung der stimmhaften und stimmlosen Geräuschlaute im Russischen

1956

Roman Jakobson

in: Festschrift für Max Vasmer, Wiesbaden : Harrassowitz

Novye stroki Majakovskogo

1956

Roman Jakobson

Russkij literaturnyj archiv 1

A short sketch of the Paleosiberian peoples and languages

1957

Roman Jakobson

in: Paleosiberian peoples and languages: a bibliographical guide, New Haven : HRAF Press

MufaXXama - the emphatic phonemes in Arabic

1957

Roman Jakobson

in: Studies presented to Joshua Whatmough on his sixtieth birthday, 's-Gravenhage : Mouton & Co

Notes on Gilyak

1957

Roman Jakobson

Bulletin of the Institute of History and Philology Academia Sinica 29

Preface

1957

Roman Jakobson

Monumenta Musicae Byzantinae 5

Řeč a písemnictví českých židů v době přemyslovské

1957

Roman Jakobson

in: Kulturní sborník Rok, New York : Moravian Library

Shifters, verbal categories and the Russian verb

1957

Roman Jakobson

Cambridge, Mass, Harvard University, Dept. of Slavic Languages and Literatures, Russian Language Project

Izučenie Slova o polku Igoreve v Soedinennych Štatach Ameriki

1958

Roman Jakobson

Trudy Otdela drevnerusskoj literatury AN SSSR 14

Medieval mock mystery (the old Czech unguentarius)

1958

Roman Jakobson

in: Studia philologica et litteraria in honorem L. Spitzer, Bern : Francke

Morphological inquiry into Slavic declension

1958

Roman Jakobson

in: American contributions to the 4th International Congress of Slavists, 's-Gravenhage : Mouton & Co

Powstanie pojęcia fonemu w lingwistyce polskiej i światowej

1958

Roman Jakobson

Sprawozdania z Prac Naukowych Wydzialu Nauk Spolecznych 1/6

Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics

1958

Roman Jakobson

in: Proceedings of the 8th International Congress of Linguists, Oslo : Oslo University Press

Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics

1958

Roman Jakobson

in: Proceedings of the 8th International Congress of Linguists, Oslo : Oslo University Press

Boas' view of grammatical meaning

1959

Roman Jakobson

American Anthropologist 61/5/2

Boris Viktorovič Tomaševskij (1890—1957)

1959

Roman Jakobson

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2

Discussions sur la linguistique mathématique

1959

Roman Jakobson

in: Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958, Bucarest : Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine

Gyula Laziczius

1959

Roman Jakobson

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2

I. P. eremin and D. S. lichačev: chudožestvennaja proza kievskoj rusi

1959

Roman Jakobson

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2

Les problèmes les plus actuels de l'étude des sons du langage

1959

Roman Jakobson

in: Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958, Bucarest : Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine

Linguistic glosses to Goldstein's wortbegriff

1959

Roman Jakobson

Journal of Individual Psychology 15

Marginalia to vasmer's Russian etymological dictionary

1959

Roman Jakobson

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2

On linguistic aspects of translation

1959

Roman Jakobson

in: On translation, Cambridge : Harvard University Press

R. i. avanesov: fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka

1959

Roman Jakobson

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2

Sur les méthodes d'analyse de la langue

1959

Roman Jakobson

in: Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958, Bucarest : Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine

Za i protiv Viktora Šklovskogo

1959

Roman Jakobson

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2

Supplementary note

1959

Roman JakobsonMorris Halle

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1/2

Introductory note

1959

Roman JakobsonCornelis Van Schooneveld

in: Description and analysis of contemporary standard Russian, The Hague : Mouton

Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958

1959

edited byRoman Jakobson

Bucarest, Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine

Linguistics and poetics

1960

Roman Jakobson

in: Style in language, Cambridge, Mass. : MIT Press

Metajęzyk w kręgu zagadnień lingwistycznych

1960

Roman Jakobson

Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 53

Stroka Machi o zove gorlicy

1960

Roman Jakobson

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 3

The gender pattern of Russian

1960

Roman Jakobson

Studii şi Cercetări Lingvistice 11/3

Velikaja Moravija ili Velikaja nad Moravoj

1960

Roman Jakobson

in: Ezikovedsko-etnografski izsledvanija, Sofia : Bălgarska Akademija na Naukite

Why 'mama' and 'papa'?

1960

Roman Jakobson

in: Perspectives in psychological theory, New York : International Universities Press

Wklad językoznawstwa do krytycznej analizy tekstu Słowa o wyprawie Igora

1960

Roman Jakobson

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Jęykoznawcze 3

Foreword

1961

Roman Jakobson

in: Tonnies Fenne's low German manual of spoken Russian, Pskov 1607, Copenhagen : Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Introduction

1961

Roman Jakobson

in: Structure of language and its mathematical aspects, Providence : American Mathematical Society

Linguistics and the theory of communication

1961

Roman Jakobson

in: Structure of language and its mathematical aspects, Providence : American Mathematical Society

Phonemic patterning

1961

Roman Jakobson

in: Psycholinguistics, New York : Holt, Rinehart and Winston

Poezija grammatiki i grammatika poezii

1961

Roman Jakobson

in: Poetics poetyka poètika, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe

The Slavic response to Byzantine poetry

1961

Roman Jakobson

in: Actes du XII congrès international des études byzantines, Beograd : Naučno delo

Structure of language and its mathematical aspects

1961

edited byRoman Jakobson

Providence, American Mathematical Society

Struktura dveju srpskohrvatskih pesama

1961-1962

Roman Jakobson

Zbornik za filologiju i lingvistiku 4-5

Analyse du poème "Revedere" de Mihail Eminescu

1962

Roman Jakobson

Cahiers de linguistique théorique et appliquée 1

Anthony's contribution to linguistic theory

1962

Roman Jakobson

in: Language in the crib, The Hague : Mouton

Atlas linguistiques

1962

Roman Jakobson

in: Actes du Colloque International de Civilisations, Littératures et Langues Romanes, Bucharest : UNESCO

Circular number one

1962

Roman Jakobson

in: Proceedings of the fourth international congress of phonetic sciences, The Hague : Mouton

Concluding remarks

1962

Roman Jakobson

in: Proceedings of the fourth international congress of phonetic sciences, The Hague : Mouton

Diskussionsbeitrag

1962

Roman Jakobson

in: Zeichen und System der Sprache 2, Berlin : Akademie Verlag

Fonetika i fonologija slavjanskich jazykov

1962

Roman Jakobson

in: IV. Meždunarodnyj sjezd slavistov 2, Moskva : Akademija Nauk SSSR

Morfologičeskie nabljudenija nad slavjanskim skloneniem

1962

Roman Jakobson

in: IV. Meždunarodnyj sjezd slavistov 2, Moskva : Akademija Nauk SSSR

Morfologičeskie nabljudenija nad slavjanskim skloneniem

1962

Roman Jakobson

in: IV. Meždunarodnyj sjezd slavistov 2, Moskva : Akademija Nauk SSSR

On the Rumanian neuter

1962

Roman Jakobson

Cercetări de lingvistică 3

Phonological studies

1962

Roman Jakobson

's-Gravenhage, Mouton & Co

Phonologie

1962

Roman Jakobson

in: Actes du Colloque International de Civilisations, Littératures et Langues Romanes, Bucharest : UNESCO

Retrospect

1962

Roman Jakobson

in: Phonological studies, 's-Gravenhage : Mouton & Co

Russkij istočnik češskoj komedii: Bratří Čapkové, Ze života hmyzu

1962

Roman Jakobson

in: Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver, Roma : Sansoni

Studies in Russian philology

1962

Roman Jakobson

Ann Arbor, University of Michigan, Dept. of Slavic Languages and Literatures

The phonemic concept of distinctive features

1962

Roman Jakobson

in: Proceedings of the fourth international congress of phonetic sciences, The Hague : Mouton

Przeszłość Cypriana Norwida

1963

Roman Jakobson

Pamiętnik literacki 54/2

Efforts toward a means-ends model of language in interwar continental linguistics

1963

Roman Jakobson

in: Trends in modern linguistics, Utrecht-Antwerpen : Spectrum

K logickému popisu jazyků v jejich fonologickém aspektu

1963

Roman JakobsonColin CherryMorris Halle

in: Theorie informace a jazykověda, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

Language in operation

1964

Roman Jakobson

in: Mélanges Alexandre Koyré, Paris : Hermann

Towards a linguistic typology of aphasic impairments

1964

Roman Jakobson

in: Disorders of language, London : J. & A. Churchill

Lingvistika i teorija svjazi

1965

Roman Jakobson

in: Istorija jazykoznanija XIX—XX vekov v očerkach i izvlečenijach, Moskva : Prosveščenie

Linguistic types of aphAsia

1966

Roman Jakobson

in: Brain function III, Berkeley-Los Angeles : University of California Press

Slavic epic studies

1966

Roman Jakobson

The Hague, Mouton

La langue est le moteur de l'imagination

1968

Roman Jakobson

La quinzaine littéraire 5/15-31

List badacza polskiego

1968

Roman Jakobson

in: Literatura, komparatystyka, folklor, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy

Subliminal pattering in poetry

1970

Roman Jakobson

in: Studies in general and oriental linguistics, Tokyo : TEC

Charles Baudelaire 'Les Chats'

1970

Roman JakobsonClaude Lévi-Strauss

in: Introduction to structuralism, New York : Basic Books

Der Doppelcharakter der Sprache: Die Polarität zwischen Metaphorik und Metonymik

1971

Roman Jakobson

in: Literaturwissenschaft und Linguistik, Frankfurt am Main : Athenäum

Le leggi foniche del linguaggio infantile e il loro posto nella fonologia generale

1971

Roman Jakobson

in: Linguistica generale, strutturalismo, linguistica storica, Pisa : Nistri Lischi

Sulla teoria delle affinità fonologiche tra le lingue

1971

Roman Jakobson

in: Linguistica generale, strutturalismo, linguistica storica, Pisa : Nistri Lischi

The sound laws of child language and their place in general phonology

1971

Roman Jakobson

in: Child language, Englewood Cliffs : Prentice-Hall

Word and language

1971

Roman Jakobson

The Hague, Mouton

Šiftery, glagol'nye kategorii i russkij glagol

1972

Roman Jakobson

in: Principy tipologičeskogo analiza jazykov različnogo stroja, Moskva : Nauka

Zvukovye zakony detskogo jazyka i ich mesto v obščej fonologii

1972

Roman Jakobson

in: Principy tipologičeskogo analiza jazykov različnogo stroja, Moskva : Nauka

Hypothèses

1972

Roman Jakobson

Paris, Seghers

Décadence du cinéma?

1973

Roman Jakobson

Revue d'esthétique 26/2-3-4

Form und Sinn

1974

Roman Jakobson

München, Fink

Phonologie und Phonetik

1974

Roman Jakobson

in: Aufsätze zur Linguistik und Poetik, München : Nymphenburger Verlag

Warum 'Mama' und 'Papa'?

1974

Roman Jakobson

in: Aufsätze zur Linguistik und Poetik, München : Nymphenburger Verlag

Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen

1974

Roman Jakobson

in: Aufsätze zur Linguistik und Poetik, München : Nymphenburger Verlag

Czułość Cypriana Norwida

1975

Roman Jakobson

in: For Wiktor Weintraub, The Hague-Paris : Mouton

Coup d'oeil sur le développement de la sémiotique

1975

Roman Jakobson

Bloomington, Ind., Indiana University Press

Geleitwort

1975

Roman Jakobson

in: Ostjakologische Arbeiten I, The Hague : Mouton

Hölderlin, Klee, Brecht

1976

Roman Jakobson

Frankfurt am Main, Suhrkamp

Jan Patočka

1977

Roman Jakobson

The New Republic 126

Préface

1977

Roman Jakobson

in: Le marxisme et la philosophie du langage, Paris : Editions de Minuit

Principles of historical phonology

1978

Roman Jakobson

in: Readings in historical phonology, University Park, Pa : Pennsylvania State University Press

Segno e sistema del linguaggio (Contributo alla discussione)

1978

Roman Jakobson

in: Lo sviluppo della semiotica, Milano : Bompiani

Predislovie

1979

Roman Jakobson

in: Vostočnye elementy v «Slove o polku Igoreve», Leningrad : Nauka

The sound shape of language

1979

Roman JakobsonLinda Waugh

Bloomington, Ind., Indiana University Press

Poetik

1979

Roman Jakobson

Frankfurt am Main, Suhrkamp

Einstein und die Wissenschaft der Sprache

1980

Roman Jakobson

in: Von der Hintergehbarkeit der Sprache, Frankfurt am Main : Suhrkamp

Sign and system of language

1980

Roman Jakobson

Poetics Today Special issue 2/1a

Poetry of grammar and grammar of poetry

1981

Roman Jakobson

The Hague-Paris-New York, Mouton

Musicology and linguistics

1983

Roman Jakobson

Sonus: A Journal of Investigations into Global Musical Possibilities 3/2

The Czech Comenius

1983

Roman Jakobson

Cross Currents: A Yearbook of Central European Culture

Dialogues

1983

Roman JakobsonKrystyna Pomorska

Cambridge, Mass., MIT Press

Zur Dialektik der Sprache

1984

Roman Jakobson

in: Das Erbe Hegels, Frankfurt am Main : Suhrkamp

Two types of discourse in Hölderlin's madness

1984

Roman JakobsonGrete Lübbe-Grothues

in: Cognitive constraints on communication, Dordrecht : Springer

Open Access Link

Contributions to comparative mythology

1985

Roman Jakobson

Berlin-New York-Amsterdam, Mouton

Verbal art, verbal sign, verbal time

1985

Roman Jakobson

Minneapolis, University of Minnesota Press

Izbrannye raboty

1985

Roman Jakobson

Moskva, Progress

The sound shape of language

1987

Roman JakobsonLinda Waugh

Berlin-New York-Amsterdam, Mouton de Gruyter

Open Access Link

Language and literature

1987

Roman Jakobson

Cambridge, Mass., Belknap Press

Language in literature

1987

Roman Jakobson

Boston, Beacon Press

Semiotik

1988

Roman Jakobson

Frankfurt am Main, Suhrkamp

Major works, 1976—1980

1988

Roman Jakobson

Berlin-New York-Amsterdam, Mouton de Gruyter

My futurist years

1997

Roman Jakobson

New York, Marsilio Publishers

Z korespondence

1997

Roman Jakobson

Praha-Litomyšl, Paseka

Formalistická škola a dnešní literární věda ruská

2005

Roman Jakobson

in: Formalistická škola a dnešní literární věda ruská, Praha : Academia

Uncollected works, 1916-1933

2012

Roman Jakobson

Berlin-Boston, de Gruyter Mouton

Uncollected works, 1934-1943

2013

Roman Jakobson

Berlin-Boston, de Gruyter Mouton

Moudrost starých Čechů

2015

Roman Jakobson

Červený Kostelec, Mervart